top of page

"אחד העובדים שלנו התגלה כחיובי לקורונה. האם מותר להודיע ​​על כך לשאר העובדים?"

שאלה זו הופנתה אלי על ידי מספר לקוחות, לאחרונה.

אז התשובה הקצרה היא: כן, אם העובד הסכים לפרסום.

והתשובה הארוכה היא: כן (גם ללא הסכמת העובד) – בתנאי שעושים זאת נכון:

והנה כמה דגשים, שיסייעו לעסקים לעמוד בצע את חובתם, מבלי לעבור על הוראות החוק.

ראשית - קחו בחשבון, שאתם עוסקים במידע רגיש: בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל מידע, הנוגע למצב בריאותו של אדם הוא מידע אינטימי ("נוגע לצנעת חייו של אדם") ורגיש – וכל פרסום של מידע כזה, ללא הסכמת אותו האדם, מהווה הפרה של החוק – שיכולות להיות לו עם השלכות פליליות או אזרחיות משמעותיות.

ואולם החוק גם מגדיר נסיבות מסוימות, יוצאות דופן, שבהן פרסום מידע רגיש כאמור עשוי להיות מוצדק, למשל: אם קיים "ענין ציבורי" המצדיק את הפרסום, גם אם אוןתו פרסום פוגע בפרטיותו של האדם. דוגמא נוספת:אם קיימות נסיבות, שבהן מוטלת על המפרסם "חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית" לבצע את הפרסום האמור. בעניין זה הרשות להגנת הפרטיות קבעה לאחרונה, כי הודעה לעובדים על כך שעובד נמצא חיובי לקורונה - נכללת בקטגוריות אלו, בתנאי שהודעה לעובדים נעשתה מתוך מטרה למנוע הידבקויות נוספות - ובתום לב.

אבל לפני שאתם רצים ללחוץ "send" - יש עוד שתי שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם:

(א) האם המידע שאתם עומדים לחשוף כולל גם מידע, שאינו בהכרח רלוונטי למטרה (מניעת הידבקויות)? לדוגמא: האם אכן נדרש לפרסם את שמו של העובד החולה? – לפעמים, על מנת למנוע הידבקות, מספיק להזהיר ש"כל מי שהיה נוכח במשרדים, בין השעות 08:00 ל-17:00 ב-1 בינואר עשוי להיות חשוף לקורונה, ואני ממליצים שילך להיבדק".

(ב) שאלה נוספת: מי הם הנמענים להודעה? כל עובדי החברה? לאור מטרת הפרסום (למנוע הידבקויות) נראה, שככלל, רק עובדים שעשויים היו לשהות במשרדים במועדים הנ"ל צריכים להיות נמענים – ולא כל עובדי החברה.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page